Konference

Soucit, všímavost a paměť těla v uzdravování

Jednota mysli, těla a emocí v terapii

Jak na uzdravování? Co opravdu funguje v terapii? Proč soucit a paměť těla?

8. – 9. 11. 2024

Kongresové centrum Praha

5 přednášek + diskuse + 5 workshopů

O čem bude naše konference?

Jednota mysli, těla a emocí - to bude hlavní tematickou linkou naší konference. Podíváme se, jak naše duševní zdraví a často i fyzický stav souvisí se zážitky z dětství, se stavy naší mysli a s našimi emocionálními stavy. Jak se tato propojenost propisuje do různých terapeutických směrů?

O tom budou na konferenci mluvit ti nejpovolanější - psychologové a terapeuti s bohatou životní zkušeností a praxí, kteří dlouhá léta pracují s tělesným prožíváním a praktikují soucit a všímavost ve vztahu ke klientům i k sobě, mají zkušenost s meditací, spiritualitou, inspirují se moderní vědou a někteří za účelem posunu ve vlastním procesu vyzkoušeli i psychedelika. Vnesou světlo do toho, co soucit, všímavost a somatická práce v psychoterapii vlastně znamenají a jak to v praxi vypadá. 

Vysvětlí, kde se psychoterapie inspiruje nejnovějšími vědeckými poznatky a výzkumy, ale i kde se potkává se spiritualitou, tradiční moudrostí domorodých kultur či kontemplativní povahou východních filozofií. Protože nejen přijetí, bezpečí a uznání jsou lidskými potřebami, ale i duchovní přesah a vztahování se k “něčemu vyššímu” je jednou z nich.

Kdo jsou naši hosté? 

Jan Benda (ČR)

Integrativní psychoterapie poučená všímavostí, Pesso Boyden psychomotorická terapie
Psycholog a psychoterapeut, který žil jako mnich na Srí Lance, velký propagátor všímavosti a soucitu, autor knih na toto téma. Je autorem originální integrativní psychoterapie poučené všímavostí (Mindfulness-Informed Integrative Psychotherapy), která integruje nejnovější poznatky neurověd, psychedelického výzkumu i tradiční buddhistické psychologie. V dubnu 2024 mu vyšla nová kniha Všímavost a Já: Od sebeléčení k sebepřesahování, která byla přeložena do angličtiny a pracuje se také na překladu německém.

Kevin Young (Severní Irsko)

Compassionate Inquiry (soucitné dotazování)
Kevin je terapeut a učitel všímavosti a meditace, praktikant a lektor přístupu Compassionate Inquiry (soucitné dotazování) Dr. Gabora Maté. Byl u počátků výcviků soucitného dotazování a dnes je jedním z jeho nejvyhledávanějších učitelů a praktikantů. Vede retreaty (nejen) soucitného dotazování a pořádá benefiční akce jako např. pouť do Dharamsaly, dalajlámova sídla. Byl ale i motivačním manažerem v korporátním prostředí a ve školách.

Barbara Guevara (Portugalsko)

Internal Family Systems (terapie systémů vnitřní rodiny), Somatic Experiencing, Sensorimotorická psychoterapie
Terapeutka s výcviky v řadě psychosomatických směrů a přístupů, které integruje do své vlastní terapie laskavosti (Metta Therapy). Jedná se o soucitný přístup založený na všímavosti se silnou somatickou komponentou, v němž se mísí různé západní, východní a domorodé metody k uvolnění emocí, přesvědčení a vzorců chování. Kromě toho také učí, vede retreaty, věnuje se výzkumu a je autorkou několika knih.

Kamila Němečková (ČR)

Psychospirituální terapie
Kulturoložka a odbornice na nenáboženskou spiritualitu. Vyvinula systém psychospirituální terapie, v němž spojila svůj celoživotní zájem o postmaterialistickou vědu související se spiritualitou a o osobnostní růst s dynamikou individuačního procesu, psychologii a psychoterapii. Propojuje je s prožitkovou prací ve vnitřním světě s využitím inteligence a paměti těla. V sociologickém sborníku Depresivní společnost, který je aktuálně v tisku (nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy), se v článku "Diagnóza doby – trauma z vytěsněné spirituality" široce věnuje této problematice.

Marleen ter Avest (Nizozemsko)

Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL), Mindfulness Based Compassionate Therapy (MBCT)
Marleen je psycholožka a vede výcviky v soucitu a všímavosti, dále se věnuje výzkumu intenzivního soucitu a citlivosti. Má vystudovanou medicínu a psychologii, na poli vědy zkoumá mechanismy soucitu a všímavosti u lidí s opakující se depresí, což bylo i téma její doktorské práce na Univerzitě v Radboud. Je také učitelkou meditace a všímavosti a vede tiché retreaty. V MBCL je lektorkou a supervizorkou a předsedá i vědeckému výboru Nizozemské asociace všímavosti.

Rhoda Schuling (Nizozemsko)

Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL), Mindfulness Based Compassionate Therapy (MBCT)
Rhoda je seniorní výzkumná pracovnice na Hanzovní univerzitě (Hanzehogeschool) v Groningenu v oboru aktivní životní styl a duševní zdraví. Přes deset let je učitelkou všímavosti a soucitu a lektorkou a supervizorkou v MBCL, kde spolupracuje s jejími zakladateli Fritsem Kosterem a Erikem van den Brinkem. Svoji doktorskou práci věnovala efektivitě MBCL při navracející se depresi.

Program

Přednášky

8. 11. 2024

 13:30 - 20:30

Kongresové centrum Praha
Společenský sál - 2. patro

V pátek 8. listopadu odpoledne bude mít každý z hostů přednášku a celý den vyvrcholí jejich společnou debatou. Bude prostor i na otázky z publika.

Časový harmonogram

12:00 - 13:30otevření sálu pro návštěvníky + vydávání sluchátek
13:30 - 13:45zahájení a úvodní slovo
13:45 - 14:30přednáška - Kamila Němečková
14:30 - 15:30přednáška - Barbara Guevara
15:30 - 16:00přestávka
16:00 - 17:00přednáška - Rhoda Shuling a Marleen ter Avest
17:00 - 18:00přednáška - Jan Benda
18:00 - 18:30přestávka
18:30 - 19:30přednáška - Kevin Young
19:30 - 20:30panelová diskuze
20:30 - 21:15rozloučení, foto, autogramiády

Workshopy

9. 11. 2024

9:30 - 19:30

Kongresové centrum Praha
Jižní sál a Komorní sál - 3. patro

V sobotu 9. listopadu povedou hosté workshopy, v nichž si účastníci budou moci vyzkoušet přímý prožitek a zkušenost se soucitem a prací s tělem v přítomném okamžiku.

Vstupenky

Místo konání:
Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4

KONFERENCE
2 880 Kč
2 480 Kč
cena do 30. 6. 2024
8. 11. 2024
Kongresové centrum Praha
Společenský sál
WORKSHOP

Kevin Young

2 240 Kč
1 860 Kč
cena do 30. 6. 2024
9. 11. 2024
Kongresové centrum Praha
čas a sál budou upřesněny
WORKSHOP

Barbara Guevara

1 480 Kč
1 180 Kč
cena do 30. 6. 2024
9. 11. 2024
Kongresové centrum Praha
čas a sál budou upřesněny
WORKSHOP

Jan Benda

1 840 Kč
1 460 Kč
cena do 30. 6. 2024
9. 11. 2024
Kongresové centrum Praha
čas a sál budou upřesněny
WORKSHOP

Marleen ter Avest & Rhoda Schuling

1 180 Kč
980 Kč
cena do 30. 6. 2024
9. 11. 2024
Kongresové centrum Praha
čas a sál budou upřesněny
WORKSHOP

Kamila Němečková

1 180 Kč
980 Kč
cena do 30. 6. 2024
9. 11. 2024
Kongresové centrum Praha
čas a sál budou upřesněny

Kontakt

Telefon
+420 606 626 610
E-mail
info@moudrost-soucitu.cz

Produkce

EVOLUTION HUB s.r.o.
Na louce 453/16, 111 01 Praha 10
IČ: 02664275
DIČ: CZ02664275

Kontaktní osoba: Sandra Dangová
sandra@evolution.cz
+420 731 344 235
www.evolutionhub.cz

Pořadatel

Moudrost soucitu, z. s.
Škvorecká 2022, 250 82 Úvaly
IČ: 19113366

Kontaktní osoba: Markéta Černoušková
info@moudrost-soucitu.cz
www.moudrost-soucitu.cz